Krytá tribúna - Mestský štadión Hutnik Krakov

Zastrešený stánok - LZS Odrzanka Dzierwowice

Krytá tribúna - Salz Tribune