SPORTPLUS.SK s.r.o.

17. Novembera 102
080 01 Prešov, Slovensko

Mobil: +421 903 542 898

e-mail: obchod@sportplus.sk
web: https://www.sportplus.sk

Mgr. Marián Kmetóny
Konateľ
Mobil: +421 903 542 898
E-mail: obchod@sportplus.sk

Ing. Szymon Niepsuj
Konateľ
E-mail: szymon.niepsuj@sportplus.pl
Mobil: +48 603 630 352 (PL, ENG)

DIČ: 2121505386
IČ DPH: SK2121505386
IČO: 53795971
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42273/P
Bankové spojenie:
Číslo: SK 54 02000000 0044 6065 7853
Bank: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
BIC: SUBASKBX