Tabuľky striedania hráčov (1-20)

Tabuľky striedania hráčov pre dva tímy.

  • Preglejkové značky umiestnené na rukoväti
  • Očíslované od 1 do 20
  • Vyrobené v súlade s platnými normami a predpismi
  • Každý štítok má samostatné miesto v nádobe a číslo na rukoväti
  • Vrátane kontajnera