Čierna tenisová sieť so zásterou (polyetylén, 3 mm hrubá šnúra)

Tenisová sieť.

  • Polyetylén.
  • 3 mm hrubá šnúrka.
  • Rozmery 12,8 x 1,05 m.
  • Dĺžka vedenia: 13,4 m.
  • Certifikát PN (značka zhody s poľskou normou).
  • Farba: čierna.
  • Poľský výrobca.