Ponúkame komplexné vybavenie športovísk a hľadísk.
S projekčnými kanceláriami a investormi spolupracujeme už v štádiu konceptu, pomáhame klientom pri výbere a konfigurácii optimálnych riešení zariadení realizovaných objektov.
Poskytujeme komplexnú montáž ako aj záručný a pozáručný servis.